Kategorie: Blog- foto

Skener Nikon LS 9000 – Postupná ztráta ostrosti během skenování

Sledujte prosím ostrost zrna.
Všechny skeny filmového zrna jsou skenovány na 4000 dpi a publikovány ve 100% velikosti. Jednotlivá políčka zleva doprava odpovídají poloze na diapozitivu:
0
, 14, 28, 42 a 55 mm ve směru pohybu filmu skenerem.

Test1:

Tento problém je svázán se zapnutou funkcí DIGITAL ICE a zasahuje oba módy - normal a fine.

Například:

4x superfine no ICE

4x_superfine_no_ICE ....... je bez problémů!

Skener Nikon LS 9000 je vybaven rámečkem se skly FH-869g. Rovina ostrosti tohoto rámečku (testováno bez příslušných plastových vložek) je perfektní - odchylka od ideální roviny je v rámci 3 - 4 ostřících kroků (tolerance roviny ostrosti je v rámci zhruba deseti kroků nahoru i dolu). Tento problém se nemění se změnou roviny ostrosti. Udělal jsem několik skenů s ručně posunutou rovinou ostrosti +- 15 a +- 30 kroků, nicméně tento efekt tím byl pouze příslušně posunut.
Degradace se začíná projevovat během druhé minuty skenování a postupně narůstá do asi 30. minuty kontinuálního skenování. V průběhu skenování delšího než 30 minut (8x superfine případně 16x superfine) je dosažená neostrost již prakticky neměnná. Manuální změna zaostření před skenováním není schopna tuto chybu kompenzovat:

1x_normal:

1x normal

1x_superfine:

1x superfine

2x_superfine:

2x superfine

4x_superfine:

4x superfine

V případě, že je další sken spuštěn během několika sekund po skončení předchozího, tak je následující sken neostrý již od počátku.

Většina málo kontrastních diapozitivů bez hlubokých stínů a zářících světel je skenována v „pomalém režimu" (6x6 cm on 4000dpi/4x superfine trvá okolo 26 minut) - tento režim je plně zatížen problémem snižování ostrosti během skenování. To platí pro každý režim (1x .... 16x). Pouze malé množství diapozitivů normální denzity, skenovaných v rychlejším* režimu (6x6 cm on 4000dpi/4x superfine trvá okolo 14 minut) je o něco lepších (nikoliv však dobrých).

*Tento „rychlejší režim" v případě skenování hustých nebo kontrastních diapozitivů je nelogický - je to automatická volba firmware skeneru a nemůže být změněna uživatelem.

Tento problém jsem zjistil na třech skenerech (dva skenery jsem testoval sám), sériová čísla 200473 a 201705 - oba byly absolutně nové.
Tyto defektní výsledky jsou příčinou toho, že každý neupravený skener je prakticky nepoužitelný pro jakoukoliv seriózní práci s použitím funkce „hardwarového" odstraňování prachu a škrábanců. Tento problém byl možná původcem dosti rozšířeného bludu že: „Funkce Digital ICE způsobuje snížení ostrosti skenu".
Dříve jsem měl skener Nikon LS 8000 a během tří let jsem na tento problém nikdy nenarazil. 

Test 2:

Zjistil jsem, že program NIKON SCAN (verze 3 i 4) má jednu zvláštní vlastnost: přidržení levého tlačítka myši přeruší skenování po dobu, dokud je zmáčknuto. Tato vlastnost mi umožnila udělat následující test:
Měl jsem připraven sken 4x-supefine (běžný čas skenování je okolo 30 minut). Každou čtvrtou minutu skenovacího času jsem přerušil skenování zmáčknutím a přidržením levé myši na následující 4 minuty. Celkový čas skenování byl prodloužen na 60 minut! Tento pokus mi umožnil docílit vizuálně lepší ostrosti (odhadem o 50% lepší, nikoliv však dobré!) skenu. Nazval bych to „softwarové chlazení". 

Test 3:

Otevřený skener (víko skeneru bylo odmontováno) dává lepší výsledky než uzavřený, ale stále nepoužitelné.

Power_semiconductors_open:

Odmontované víko skeneru - chlazení zajišťuje větráček

Toto chlazení dává výsledky blížící se " 90%" finální kvality - větrák leží příliš nízko a není schopen zasáhnout okraje desky, kde jsou teplotně citlivé součástky. 

Final cooling:

Účinné chlazení skeneru

Ostrost je nyní perfektní na celé skenované ploše.

Myslím si, že selhání způsobené přehříváním není problémem polovodičů ovládajících LED diody, ale způsobují ho jiné součástky, následně zahřáté od těchto výkonových polovodičů. "Míra přehřátí" (úroveň snížení ostrosti) je též závislá na vytížení funkce Digital ICE = na míře "zašpinění diapozitivu".

Final_cooling_4x_superfine:

Final cooling 4x superfine

HEPA filtr chrání skener před prachem rozptýleném v okolním vzduchu. Účinné chlazení vyžaduje velmi intenzívní proud vzduchu a relativně chladný vzduch - max. 25 stupňů Celsia.

Myslím si, že tento problém je pravděpodobně částečně řešitelný úpravou firmware a bude vyžadovat výměnu některých elektronických součástek ve skeneru. Adekvátní řešení pro lepší chlazení vnitřku skeneru by bylo také prospěšné.

Praha, 23. 9. 2004.

Tato publikovaná rešerše byla poskytnuta s pomocí českého zastoupení firmy Nikon Japoncům - Nikon Corporation. Tato práce byla zcela ignorována a všechny ostatní skenery Nikon LS 9000 jsou dodnes zasaženy výše zmíněnou chybou. Doufám, že mé sofistikované řešení pomůže zlepšit funkčnost mnoha dalších těchto skenerů.

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
  b i u s img code url hr

Strana:  « předchozí  1 2
, odpovědět
ak by ste mali porovnat kvalitativny vystup z 8000-ky oproti 9000-ke, ako by to dopadlo?

Strana:  « předchozí  1 2