Kategorie: Aktuality

Ukončení členství v Asociaci profesionálních fotografů - otevřený dopis

Vážení,

Své členství v APF ukončuji a již nemám zájem, aby bylo moje jméno dále spojováno s touto organizací (AFP, FEP).

Již téměř 45 let je součástí mého života intenzivní vztah k přírodě, horám a krajině, kterou se snažím fotograficky zobrazovat. Hledám motivy, atmosféru a kompozice, jejichž výjimečné spojení mi ve vzácných okamžicích dává možnost vytvářet obrazy, ve kterých se odráží mé subjektivní představy o výsledném díle. Klade to dost vysoké nároky na použitou fotografickou techniku i zpracování obrazu. Finální obraz, pod který se podepisuji, musí splňovat mnou nastavená přísná kriteria „čistoty kompozice zobrazení“, prostorové hloubky, vyváženosti a hlavně čehosi, co lze nazvat „duchem tohoto obrazu“, který upoutá vaší pozornost a vás vtáhne do děje.

Poslední vývoj událostí v Asociaci profesionálních fotografů a hlavně ve Federaci evropských profesionálních fotografů (FEP), bezduchý formalismus, nedostatečný přehled a vzdělání v oboru fotografie a bohužel často zcela chybějící estetické cítění špatně vybraných porotců, udělujících tituly a ceny (zvláště v kategorii příroda a krajina) prvoplánově „atraktivním“, ale jinak podprůměrným fotografiím, značně snižuje „kredit“ a smysl existence této organizace. Tento tristní stav mne již dále nemotivuje být součástí tohoto sdružení.

Ladislav Kamarád